Kansplus Landelijk

Kansplus, Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten is de vereniging voor mensen met een verstandelijke handicap , hun ouders, broers, zussen en andere naasten. Kansplus staat mensen met raad en daad bij. Kansplus behartigt op landelijk, regionaal en lokaal niveau de belangen van mensen met een verstandelijke handicap. En kansplus biedt mensen de gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens de vele activiteiten in het hele land. Kansplus is het samenwerkingsverband van de VOGG en de WOI.

Kansplus behartigt belangen op elk niveau. Zowel landelijk als regionaal, zowel collectief als individueel. In het land zijn negentig regionale ledengroepen (voorheen afdelingen) actief. Daarnaast zijn zestig familieverenigingen rond instellingen aangesloten bij Kansplus. Ook kent Kansplus een aantal ledengroepen rond een bepaald thema

De vereniging wordt aangestuurd door een landelijk bestuur. Het bestuur legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. De verenigingsactiviteiten komen tot stand door de vrijwillige inzet van de leden.

Ga naar de website van Kansplus voor mee informatie

Reacties zijn gesloten.