Wonen in een kelderbox

Kansplus Amsterdam zet zich in voor de huisvesting van mensen met een lichte verstandelijke beperking. Sinds de invoering van de WMO kunnen zij voor hun huisvesting niet langer een beroep doen op de gehandicaptenzorg. Maar door de woningnood in Amsterdam is het voor hen vrijwel onmogelijk om aan een sociale huurwoning te komen. Dit leidt tot veel problemen voor mensen met een lichte verstandelijke handicap zelf en voor hun ouders. Kansplus heeft in samenwerking met architectuur lokaal drie huisvestingsconcepten voor deze jongeren ontwikkeld. Deze huisvestingsconcepten doorbreken het sociale isolement van deze jongeren en bevorderen hun deelname aan de samenleving. Heel veel mensen hebben meegewerkt aan deze plannen: architecten, projectontwikkelaars, bestuurders van woningcorporaties , ouders en jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Het resultaat vindt u in het boekje “Wonen in een kelderbox?

We zijn zeer trots op de woonmogelijkheden die in dit boek worden gepresenteerd. U kunt dit boek downloaden via deze link.

Het bestuur van Kansplus Amsterdam zet zich op alle mogelijke manieren in om deze huisvestingsconcepten te realiseren. Wilt u meer informatie over dit project of denkt een bijdrage te kunnen leveren aan onze strijd voor meer en betere huisvesting voor mensen met een lichte verstandelijke beperking neem dan contact met ons op.

Reacties zijn gesloten.