LVB-Cliëntenplatform

Mensen met een beperking moeten kunnen meedenken en meebeslissen over hun leven, de zorg en het beleid daarover.

Als één van de vier pilots van KansPlus is een Amsterdams LVB-Cliëntenplatform opgericht

Informatie over de pilot
De pilot werkt er naar toe dat een Platform voor de medezeggenschap en belangenbehartiging van mensen met een LVB en hun ouders/verzorgers/netwerk gaat ontstaan, zoals dat ook voor jeugd in Amsterdam bestaat.
In zo een platform kunnen cliënten op verschillende manieren meepraten over het Amsterdamse beleid: in een centrale raad, bij thema-werkgroepen in de stadsdelen, door online inspraak en met de inzet van ervaringsdeskundige belangenbehartigers.

Interessant?
U kunt zich hier opgeven als geïnteresseerde, dan wordt u de komende tijd op de hoogte gehouden over de pilot.

Meer info?
Voor meer informatie, bij vragen, of wanneer u mee wilt denken/doen:
bel/app/sms/ mail Barbera Olthof op 06-20306836 B.Olthof@clientenbelangamsterdam.nl

Reacties zijn gesloten.