Belangenbehartiging

Er is een beweging gaande waarbij de zeggenschap over de zorg voor verstandelijk gehandicapten steeds meer bij de lokale overheid komt te liggen.

Nu wordt nog een groot deel van de zorg voor verstandelijk gehandicapten betaalt vanuit de AWBZ. De AWBZ verzekert alle Nederlanders voor de kosten van langdurige zorg . Alle Nederlanders betalen ook een verzekeringspremie voor de AWBZ. Het CIZ bepaalt aan de hand van objectieve criteria op hoeveel AWBZ zorg je recht hebt.

Naar verwachting zal in 2013, 2014 en 2015 een deel van de AWBZ zorg overgedragen worden naar de gemeente. Maar de besluiten hierover zullen nog bekrachtigd moeten worden door de nieuwe regering.

De gemeente Amsterdam loopt vooruit op deze plannen en is bezig met voorbereidingen om deze nieuwe zorgtaken op zich te nemen. Wethouder van der Burg heeft verschillende notities geschreven en het bestuur van kansplus heeft op allerlei momenten haar mondelinge en schriftelijke mening gegeven over deze plannen. Dat deed ze zowel op eigen titel, als samen met per saldo en via de WMO adviesraad en via Clientenbelang Amsterdam.

Reacties zijn gesloten.