Standpunt Kansplus

Onderstaande randvoorwaarden voor de zorg zijn essentieel voor Kansplus. Het is zeer de vraag of de gemeenten hieraan tegemoet kunnen komen. Zo niet dan valt voor Kansplus de bodem uit de zorg.

Objectieve indicatie:
Wij hechten groot belang aan een objectieve indicatie als toegang tot de zorg, zoals we dat ook vanuit de AWBZ kennen.
Het kan niet zo zijn dat een wijkverpleegkundige in een keukentafelgesprek beslist welke begeleiding iemand met een verstandelijke handicap nodig heeft. ( dit is wat de gemeente wil) Dit is voor ons toch teveel natte vinger werk. Veel van onze familieleden hebben zeer complexe handicaps en een goede diagnose is een voorwaarde voor een juiste toewijzing van zorg. Daar komt nog bij dat dit wilekeur in de hand werkt. Het hangt dan van de wijkverpleegkundige af en de goedgebektheid van de aanvrager ( hopenlijk gaat er familie mee) hoeveel zorg je krijgt. Kansplus is voor een objectieve indicatie, dat is eerlijker en transparanter.

Keuzevrijheid
Wij vinden het belangrijk dat mensen met een zorgvraag een keuze kunnen maken uit verschillende aanbieders . Een persoonsgebonden budget moet ook tot de mogelijkheden behoren.
oormerken van het AWBZ geld dat naar de gemeente gaat.
Het geld dat gemeenten krijgen van het rijk voor zorg en begeleiding moet ook aan dit doel besteed worden. Het kan niet zo zijn dat een deel van het geld gebruikt wordt voor de Noord Zuid lijn.
transparantie besteding AWBZ geld door de gemeente
Wij willen weten welk deel van het geld op gaat aan overheadkosten van de gemeente en welk deel besteed wordt aan de zorg. De besteding van de gelden moet controleerbaar zijn , voor de burgers, de clientenbeweging en de gemeenteraad.

Clientenrechten
Kansplus vind het onbestaanbaar als clienten voor zowel de hoeveelheid zorg als de geleverde zorg volledig afhankelijk zijn van de goedertierendheid van de gemeente. Dat reduceert ons tot bedelaars. Er moeten beroepsmogelijkheden zijn voor clienten die niet tevreden zijn

Kwaliteit van zorg
Hoe denkt de gemeente de kwaliteit van de zorg te kunnen waarborgen?

Reacties zijn gesloten.