Amsterdam WMO-beleid

Amsterdams WMO beleid en reacties Amsterdamse cliëntenorganisaties

Rapporten Gemeente Amsterdam over de WMO
1) Van AWBZ naar WMO beleidsvoornemens en besluiten gemeente Amsterdam
2) WMO beleidsplan 2012-2016 Gemeente Amsterdam
3) Website Gemeente Amsterdam

Brieven en publicaties van kansplus Amsterdam over voorbereidingen WMO Amsterdam
1) Publicaties
jan.12 De kansplusledengroep Amsterdam bemoeit zich actief met het gemeentelijk WMO beleid.

2) Brieven
Brief van KansplusAmsterdam, gericht aan wethouder van der Burg. Het gaat over tarieven voor begeleiding. Koppel tarieven aan activiteiten en niet aan mantelzorgers en professionals.

3) Beschrijvingen van bezoeken aan ambtenaren
– Kansplus wordt uitgenodigd voor een expertmeeting van de gemeente over de invulling van het Amsterdamse pgb . verslag van deze expertmeeting
– Reactie van kansplusamsterdam op het verslag van de expertmeeting
Kansplus stelt vragen over de invulling van het Amsterdamse PGB en over de vermoedens van de gemeente Amsterdam dat verstandelijk gehandicapten over geïndiceerd zijn ( teveel zorg ontvangen) De vragen zijn gesteld aan mevrouw Hommel, projectleider decentralisatie van de gemeente Amsterdam ( 17 april 2012)

4) Inspreken Kansplus en Clientenbelang bij vergadering van de raadscommissie voor kunst en cultuur, sport en recreatie, Zorg en welzijn op 17 april 2013
Ondersteuning en zorg voor mensen met VB vernieuwing 2013
Deze notitie staat op de agenda van de raadscommissie op 17 april. Het is geschreven door managers van MEE en een aantal zorgaanbieders met betrokkenheid van de gemeente.
Brief van Kansplus aan de Raad
Inspreektekst Carien Rombach
Inspreektekst Natalie Boyce

U kunt de gehele bijeenkomst van de raadscommissie hier bekijken en beluisteren

Brieven en publicaties van CBA met medewerking van Kansplus
1) Brieven
2) Publicaties
3) Website van CBA

Reacties zijn gesloten.