Activiteiten

De plaatselijke afdelingen van Kansplus worden steeds belangrijker. Het kabinet Rutte heeft veel beleid voor gehandicapten op het bordje van de gemeentes gelegd. We moeten dus onze stem op gemeentelijk niveau luid en duidelijk laten horen.

Daarnaast zal onze achterban de gevolgen gaan voelen van alle bezuinigingen. Het is belangrijk dat mensen met een handicap en hun familieleden ergens terecht kunnen met hun klachten. Kansplus kan deze klachten bundelen. Voor een stad als Amsterdam is het ook belangrijk dat allochtone gezinnen met een gehandicapt kind de weg naar Kansplus weten te vinden.

De gemeente  Amsterdam ziet Kansplus als een belangrijke spreekbuis voor verstandelijk gehandicapten en hun familieleden .

Kansplus is lid van Cliëntenbelang Amsterdam  Ook vanuit de ambtenarij is er, bij de voorbereiding van voorzieningen voor verstandelijk gehandicapten, een grote behoefte aan informatie van direct betrokkenen

Potentieel heeft Kansplus dus veel mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeente.  Echter om die potentie waar te maken hebben we meer bestuursleden nodig.

Wat doen we verder.  We organiseren informatieavonden voor onze leden en andere geïnteresseerden. De laatste informatieavond ging over het nieuwe wetsvoorstel Zorg en Dwang en werd druk bezocht

Kansplus Amsterdam heeft  de afgelopen vier  jaar met succes aandacht gevraagd voor de moeilijke positie van jongeren met een lichte verstandelijke  beperking op de huizenmarkt . Kansplus heeft in samenwerking met architectuur lokaal drie huisvestingsconcepten voor deze jongeren ontwikkeld. Lees verder

We zijn nog niet actief in de recreatieve sfeer voor verstandelijk gehandicapten. Maar dat kan uiteraard veranderen als er bestuursleden bij komen die zich daar voor willen inzetten.

Deze website geeft informatie maar is ook interactief. De bedoeling was dat onze leden met elkaar informatie zouden uitwisselen. De laatste twee jaren gebeurt er weinig met de profielen . Waarschijnlijk missen wij de fijne kneepjes van het digitale tijdperk. Het zou fantastisch zijn als iemand die beter bekend is in deze wereld eens achter de knoppen van deze website zou willen gaan zitten.

Kortom we zoeken enthousiaste mensen die ons bestuur willen versterken. Het is onbetaald maar je komt leuke mensen tegen zowel binnen als buiten de vereniging.   Het  is dankbaar werk want  je inzet is hard nodig maar levert daardoor ook veel resultaten op . Met mensen die eventueel geïnteresseerd zijn willen we graag in gesprek. Dan kunnen we ook vertellen hoeveel tijd een bestuurslidmaatschap kost. Dat is in algemene zin moeilijk te zeggen, dat hangt ook af van welke taak een bestuurslid op zich wil nemen.

Geïnteresseerden kunnen contact  opnemen met:

Carien Rombach  carienrombach@msn.com  06-26156302
Rein Baneke    banewolf@xs4all.nl    020-6739978  06-27037690

Reacties zijn gesloten.