Bestuursleden gezocht

Na vijf jaar het voorzitterschap bekleed te hebben, treedt Carien Rombach aan het einde van dit jaar af. Ze woont al weer twee jaar in de Beemster en voelt zich daarom meer betrokken bij alles wat zich daar afspeelt.

Carien heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor onze afdeling. Haar belangrijkste wapenfeit is de start van het vrijwilligersproject voor de ondersteuning van gezinnen met een kind met een verstandelijke beperking. De gemeente Amsterdam heeft dit project gesteund met een ruime subsidie. Op dit moment wordt het uitgevoerd in samenwerking met MEE en Markant. Lees er meer over op deze website

Ook Ada Bolder zal na het voltooien met de eerste bestuurstermijn dit najaar aftreden. Ook voor haar wordt vervanging gezocht.

Zelf zal ik tijdelijk het voorzitterschap waarnemen. Er wordt echter naarstig gezocht naar nieuwe bestuursleden voor de afdeling Amsterdam. Het bestuur doet een beroep op u om bij u zelf te rade te gaan dan wel in uw kennissenkring naar mogelijke bestuursleden te zoeken.

Klik hier om een omschrijving te vinden van de activiteiten van het Amsterdamse bestuur en de rol daarbij van bestuursleden.

Suggesties graag aan Rein.Baneke@xs4all.nl  of 020 6739978.

Reacties zijn gesloten.