Info workshop Verbinden met de XYZ-generaties

Aanleiding
KansPlus is de landelijke vereniging van ouders, verwanten en vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking. KansPlus Amsterdam is een plaatselijke afdeling van de vereniging. De afdeling behartigt de belangen van Amsterdammers met een verstandelijke beperking en biedt de mogelijkheid om gelijkgezinden te ontmoeten.

Naast de reguliere activiteiten (voor en met ouders, verwanten en vertegenwoordigers) is de afdeling Amsterdam gestart met een platform voor mensen met een verstandelijke beperking. KansPlus Amsterdam ziet het platform als een potentieel bruikbaar signaleringsinstrument ten behoeve van de belangenbehartiging, maar zoekt daarin nog naar de juiste verbinding.

Vraag en doel
Als het platform een betekenisvolle stem geeft aan mensen met een verstandelijke beperking, kan KansPlus het platform inzetten als kennisbron voor de belangenbehartiging. Hiermee draagt het faciliteren van het platform bij aan meer legitimiteit en zichtbaarheid van KansPlus Amsterdam bij externe stakeholders zoals de Gemeente Amsterdam, betrokken aanbieders en wellicht ook potentiele leden.

Om een vruchtbare verbinding te maken tussen KansPlus en het platform is meer kennis nodig over ‘hoe de generaties XYZ werken’, maar ook over hoe je community management en social media kunt inzetten om deelnemers beter te betrekken, beter gemotiveerd te houden en meer te kunnen vragen.

  • Wat zijn de kenmerken van ‘de xyz-generaties’? Waar zijn ze betrokken op, hoe verbinden ze zich, hoe communiceren ze?
  • Hoe kan je deze jongere generaties betrekken en verbinden, onder andere door middel van social media en community management?
  • Hoe kan je een orgaan zoals het platform inzetten als instrument in de belangenbehartiging?

De workshop heeft als doel om KansPlus Amsterdam meer kennis en instrumenten te geven om (de jonge deelnemers van) het platform een rol te geven in de signalering ten behoeve van de belangenbehartiging, en zo de zichtbaarheid van KansPlus Amsterdam te vergroten.

Programma
14.00   Opening en kennismaking
14.30   Generaties XYZ
Wat zijn de kenmerken van de generaties XYZ? Welke maatschappelijke en technologische ontwikkelen zijn vormend geweest? Wat zijn zorgen, wensen en ambities? Hoe kijken de generaties naar bezit, werk, wonen, mobiliteit, technologie, communicatie, relaties?
Hoe manifesteren deze kenmerken zich bij de leden van KansPlus? Wat komt overeen en wat verschilt van het globale beeld van de generaties?
15.30   Verenigen (van jongere generaties) anno nu
Hoe werkt betrokkenheid en hoe kom je van betrokkenheid naar actie?
Volgens welke principes werkt community management?
Welke instrumenten kan je inzetten om te verbinden, meningen op te halen en je zichtbaarheid te vergroten?
17.00   Verbinding platform en KansPlus Amsterdam
Wat hebben het platform en KansPlus Amsterdam met elkaar te ruilen? Welk belang hebben ze bij een goede verbinding?
Welke stappen kan KansPlus Amsterdam zetten om een goede verbinding met het platform tot stand te brengen?
17.30   En nu verder…
18.00   Afsluiting

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.