Wonen in een kelderbox?

(Betere) Woonmogelijkheden voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Oproep De Olifantenkooi | aanmelden voor 14 september 2015

150806okooiBen je een jonge professional in de architectuur, zorg of projectontwikkeling? Heeft maatschappelijke problematiek je interesse en draag je vanuit je vak graag bij aan zorgvraagstukken? Wil je in korte tijd waardevolle actuele kennis en een opdrachtgeversnetwerk in de zorg opbouwen? Ben je een creatieve denker met plezier in complexe opgaven? Dan is dit misschien iets voor jou. Voor “Wonen in een kelderbox? (Betere) Woonmogelijkheden voor jongeren met een licht verstandelijke beperking” zoeken we 12 jonge professionals die ideeën willen ontwikkelen, waarin concept en financiering hand in hand gaan. Gezien de aard van de opgave zoeken we een kruisbestuiving tussen woningcorporatie- en zorgprofessionals, ontwikkelaars, architecten en ambtenaren van de gemeente Amsterdam.

Mensen met een (licht) verstandelijke beperking hebben een veilige woning en woonomgeving nodig waar ze zelfstandig kunnen wonen. Omdat zij lagere cognitieve vermogens en minder ontwikkelde sociale vaardigheden hebben, moet de woonomgeving aan specifieke eisen voldoen. Door nieuwe wetgeving kunnen zij niet meer in een instelling wonen en komen zij op dezelfde wachtlijst als elke woningzoekende; de wachttijd in Amsterdam is 10 jaar. In Amsterdam bestaat deze groep uit ongeveer 3000 mensen. Voor circa 50 mensen is de problematiek acuut – zij wonen in kelderboxen in Amsterdam-Nieuw West of zwerven over straat. Maar ook voor de rest nemen de problemen toe, met name voor jongeren. Gedragsproblemen, toenemende schulden en onveiligheid zijn enkele daarvan. Tegelijkertijd is er veel leegstand in de stad. Is er een slimme combinatie te bedenken die ook betaalbaar is? Of is er niets mis met die kelderboxen zolang ze beter worden toegerust voor het nieuwe gebruik? Zijn er andere oplossingen denkbaar waar tot op heden niet aan is gedacht? Op verzoek van oudervereniging KansPlus Amsterdam gaat De Olifantenkooi van Architectuur Lokaal op zoek naar oplossingen.

Wat is De Olifantenkooi?
De Olifantenkooi is een denktank van Architectuur Lokaal voor jonge professionals in ruimtelijke opgaven. De werkwijze kent vele varianten, maar bestaat altijd uit een reeks bijeenkomsten/intensieve workshops waarin wordt gewerkt aan creatieve oplossingen in actuele opgaven en processen. Om een optimale kruisbestuiving tot stand te kunnen brengen, sturen we – door middel van cases – nadrukkelijk op het ontwikkelen van nieuwe (ontwerp- en financiële) concepten. Voor optimale feedback en grotere kansen op een vervolg betrekken we zoveel mogelijk potentiële opdrachtgevers, mediapartners en andere deskundigen. De deelnemers aan De Olifantenkooi zijn elke editie andere.

De eerste doelstelling is om in nauwe samenwerking tussen verschillende disciplines nieuwe inzichten en nieuwe contacten op te doen. Ten tweede: het zoeken naar realiseerbare oplossingen, generiek of specifiek, op korte of lange termijn.
Eerder werkten jonge professionals binnen De Olifantenkooi onder andere aan scenario’s voor krimpgebieden (self-commissioned), leegstand (in opdracht van de gemeente Amsterdam) en zorg (in opdracht van Philadelphia). Van de 12 scenario’s die binnen deze drie ‘kooien’ zijn ontwikkeld, zijn er inmiddels zes opgenomen in de innovatieve Toolbox Financieringsconstructies van Agentschap NL (nu Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) van het Ministerie van EZ. In 2013 ontwikkelde De Olifantenkooi samen met jonge kunstenaars een nieuw plan voor het winkelgebied van Staphorst in opdracht van Het Instituut en de gemeente Staphorst.
Hiernaast zijn er buitenlandse uitwisselingen geweest, onder andere met Duitsland (2012: Elefantenkäfig i.s.m. de Nederlandse ambassade in Düsseldorf) rond het thema herbestemming van grote fabriekscomplexen in de stad, met Spanje (2013: Jaula de los Elefantes i.s.m. IAAC Barcelona) over zelfredzaam vastgoed en met Turkije (2014/2015: Fil Kafesi, i.s.m. Ankara Architecture Center en ONZ). De meest recente editie was een verkenning naar mogelijk hergebruik van de Koepelgevangenis in Breda. De oplossingen werden o.a. gepresenteerd bij de Provada en binnenkort aan alle medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf.
De projecten worden gerealiseerd met bijdragen van de probleemeigenaren en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De buitenlandse expedities worden mede gesteund door de ambassades, ministeries of bedrijven in de respectievelijke landen. Drie mentoren ondersteunen de deelnemers met hun rijke ervaring.

De opgave
Zelfstandige woonruimte: voor mensen die ondersteuning krijgen uit de Wmo, maar door nieuwe wetgeving niet meer intramuraal kunnen wonen. Ze moeten dus (langer) thuisblijven. Dit is met name voor jonge volwassenen, die er aan toe zijn om zelfstandig te gaan wonen, en voor hun ouders en andere mantelzorgers een steeds groter wordend probleem. Jongeren met een beperking hebben meer tijd nodig om vaardigheden te leren en hun mantelzorgers worden zwaar belast wanneer zij thuis moeten blijven wonen;
Geclusterd wonen: in een omgeving waar ambulante ondersteuning wordt geboden en waar meer mensen met een verstandelijke beperking wonen;
Omgeving algemeen: een buurt waarin de bewoners zo zelfstandig mogelijk kunnen participeren met de juiste ondersteuning; waar ze welkom zijn, de sociale cohesie goed is en er activiteiten zijn waaraan zij zelfstandig kunnen deelnemen;
In de buurt van: voorzieningen, openbaar vervoer, plaatsen waar iets te doen is;
Veiligheid: het gaat om een kwetsbare groep, die niet samen moet wonen met bijvoorbeeld mensen met psychiatrische problemen.

Een oplossing voor deze doelgroep ligt zelden exclusief in een woonoplossing. Het is van belang relaties te leggen met scholing, werk, vrijetijdsbesteding en gezondheid.

Mentoren
Omdat de oplossingen liggen in innovatief gebruik van vastgoed, zorgformules en woonruimte zijn de mentoren gezocht in velden die daarmee samen hangen. De mentoren zijn allen vernieuwers in hun werkveld met een schat aan ervaring:
Zjaak Maas, senior beleidsadviseur AMSTA Karaad
Elies Koot, ontwikkelaar bij KondorWessels
Jeroen Rous, senior beleidsadviseur Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC)

Data
1 oktober van 16.00 tot 20.00 uur – ca 30 personen
Afbakening van het probleem i.s.m. zoveel mogelijk betrokkenen,
zoals zorgorganisaties, woningcorporaties, betrokken ouders & cliënten, ambtenaren en raadsleden. Aanwezig zijn ook vertegenwoordigers van het Expertisenetwerk LVB, Stichting Cliëntenbelang, MEE en KansPlus Amsterdam.

8 oktober 2015 van 16.00 tot 20.00
Concept ontwikkelen voor scenario
– Informatie verzamelen, probleem afbakenen
– Visies van mentoren

15 oktober 2015 van 16.00 tot 20.00 uur
Haalbaarheid toetsen van scenario
– Technische check scenario’s
– Visies mentoren
– Eventuele visies betrokkenen

29 oktober 2015 van 13.00 tot 22.00 uur –100/150 personen
Presenteren van scenario’s tijdens het LVB-Festival in Amsterdam
Op deze dag komen alle betrokken organisaties samen om ontwikkelingen, problematiek en beleid rond licht verstandelijk beperkten te bespreken. In het blok Beleidsmakers/politiek tussen 14.00 en 17.00 uur worden de Olifantenkooiplannen plenair en in een 45 minuten durende workshop gepresenteerd. Tussen 20.00 en 22.00 uur worden de plannen voorgelegd aan de doelgroep zelf: ouders en hun woningzoekende kinderen.

De locatie in Amsterdam wordt nader bekend gemaakt.

Bron: Arch-lokaal

 

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.